Thông tin & Sự kiện

Giờ giảng thầy Nhà Thuốc Tôt hôm nay 6.10.2022

Ngày 10/06/2022 11:33

Hôm nay lớp “Tư vấn thuốc và quản trị nt GPP “có tiết giảng của thầy Phú BGH YKhoa Nhà Thuốc Tốt

Lớp học online bắt đầu từ 15:00

Các bạn Ds Tp HCM và Cần Thơ theo dõi thực hiện

Link :

https://us02web.zoom.us/j/3119695604?pwd=QnBHNVY4clhHZFZ4WVNmSFJJdUZrdz09