Thông tin & Sự kiện

Lịch học tuần 5 tháng 6/2022

Ngày 01/07/2022 8:52

Lịch học tuần 5 tháng 6/2022 đã có 

 

Buổi thứ 7 cuối tuần học trực tiếp cùng các Bác sĩ chuyên khoa Vũ Đức Khôi 

Bài giảng : bệnh tiểu đường 

Tư vấn thuốc trực tiếp của các Dược sĩ