Trang chủTư vấn, đào tạo

Tư vấn, đào tạo

GIỚI THIỆU BAN GIẢNG HUẤN Y DƯỢC

 

 

Dược Sĩ  PHAN THANH THỦY TIÊN      

xem Profile                                                                                                                                                                                                                                                                     

Bác sĩ chuyên khoa 2- nội nhiễm

ĐỖ TẤN THỨC

xem Profile    

 

 

Bác sĩ chuyên khoa 2-ngoại chỉnh hình

DƯƠNG MINH

xem Profile    

Bác sĩ chuyên khoa 1-sản phụ khoa 

PHẠM THỊ YẾN OANH

xem Profile    

Chủ tịch HĐQT Cty TNHH Nhà Thuốc Tốt 

NGUYỄN THANH PHÚ 

                  xem profile  ► 
 

 

Bác sĩ chuyên khoa 1

 Lại Minh Trí                                                                         

→ xem Profile                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bác sĩ chuyên khoa 1 Sản phụ khoa

LÊ PHAN THỊ  DIỆU HƯƠNG

→ xem Profile