Trang chủGiới thiệu

Giới thiệu

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 

- Duy trì, phát triển và hoàn thiện hệ thống quản lý _ phân phối thuốc tốt theo tiêu chuẩn GDP.

-Thoả mãn cao nhất yêu cầu của khách hàng. Luôn cung cấp cho khách hàng các loại sản phẩm đạt chất lượng, phù hợp với các yêu cầu pháp luật và các định chế của Việt Nam và các quốc gia trên toàn thế giới.

- Phổ biến chiến lược phát triển, mục tiêu kinh tế, mục tiêu chất lượng của Công ty từng giai đoạn cho toàn thể cán bộ công nhân viên.

- Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực trong đơn vị.

- Để thực hiện được yêu cầu trên, phương châm và tiêu chí của công ty là : luôn luôn lắng nghe – luôn luôn thấu hiểu.

- Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cam kết : chính sách chất lượng này được thấu hiểu, duy trì và thực hiện ở mọi cấp.