Trang chủThông tin & Sự kiệnThực hành Nhà Thuốc Tốt TP Đà Nẳng

Thực hành Nhà Thuốc Tốt TP Đà Nẳng

Thực hành Tư vấn thuốc tại Đà Nẳng của các học viên Nhà Thuốc Tốt 2017

Các bạn Dược sĩ khóa Tư vấn thuốc và quản trị nhà thuốc GPP đang thực hành tư vấn thuốc tại nhà thuốc Tâm Châu quận Sơn Trà Tp Đà Nẳng

Xem chi tiết

Thực hành Tư vấn thuốc tại Đà Nẳng của các học viên Nhà Thuốc Tốt

Thực hành tại Nhà Thuốc Trung Việt - quận Hải Châu- Tp Đà Nẳng 

Xem chi tiết