Thông tin & Sự kiện

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG

Ngày 04/03/2024 11:17

THÔNG BÁO

Khai giảng các khóa huấn luyện cho sinh viên dược năm cuối các trường đại học và chào mừng các dược sĩ mới khóa Tư vấn thuốc và quả trị nhà thuốc GPP
4.3.2024 và 5.3.2024