Trang chủThông tin & Sự kiệnTHÔNG BÁO NHÀ THUỐC TỐT

THÔNG BÁO NHÀ THUỐC TỐT

LỊch thực tế tại Nhà Thuốc Tốt

Lịch trực tư vấn tại Nhà Thuốc Tốt Tp HCM đã có . Các bạn Ds y sĩ xem và thực hiện  

Xem chi tiết

Thông báo lịch học online tuần 4 tháng 9 năm 2021

Các bạn Dược sĩ theo dõi sát lịch học để huấn luyện cùng BGH Y khoa

Xem chi tiết

Lịch học online tuần 4 tháng 8 năm 2021 ( từ 25/8/2021 dến 27/8/2021 )

Thân gởi các bạn Ds Nhà Thuốc Tốt đang tham gia khóa học onine 

Lịch học online cho tuần đã có , các bạn Ds xem và thực hiện . 

Xem chi tiết

Lịch học online tuần 2 tháng 8 năm 2021 ( từ 9/8/2021 đến 11/8/2021 )

Thân gởi các bạn Ds 

Lịch học online đã có , các bạn Ds theo dõi và thưc hiện

Xem chi tiết