Thông tin & Sự kiện

Thực hành tư vấn thuốc tại Nhà Thuốc Phương Anh

Ngày 24/06/2017 20:50

Các Dược sĩ học viên Nhà Thuốc Tốt đang thực hành tư vấn thuốc với Dược sĩ chuyên khoa